خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

آفرینش مومنین و کافرانبازگشت به امام سجاد علیه السلام
ثبت شده در تاریخ 23-اسفند-1392 -- تعداد بازدید : 1873 بارامام سجاد علیه السلام فرمود :به راستی خداوند عزوجل پیامبران را همه از سرشت آسمانی آفرید چه دلهای آنها را و چه پیکرهای آنها را و دلهای مومنان را هم از همان سرشت آفرید و پیکر آنان را از نشیب آن و کافران را از سرشت سیاه چال زندانی آفرید ، چه دلهایشان را و چه پیکرهایشان را و میان هر دو سرشت در آمیخت و از برای این است که مومن ، کافر زاید و از کافر مومن برآید و از این جا است که مومن به بدکرداری افتد و از اینجاست که کافر به خوش رفتاری رسد ، دلهای مومنان شوق مند باشند بدانچه از آن آفریده شدند و دلهای کافران شوق مند باشند بدانچه از آن آفریده شدند .

 

 

منبع : اصول کافی جلد 4 صفحه 15
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا