خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

تعریف مزاجبازگشت به طیبات
ثبت شده در تاریخ 25-دی-1394 -- تعداد بازدید : 1271 بار

مزاج در لغت، ترکیب چند ماده با یکدیگر را در بدن گویند.

در بدن انسان چهار ماده مختلف ¬وجود داردکه هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. و زیاد شدن هر کدام در بدن حالات خاصی در بدن بوجود می آورد، به این مواد چهارگانه خلط گویند.

1- صَفراء،

 صفراء دارای طبعی گرم و خشک بوده و همین حالت را در بدن ایجاد می کند. محل ذخیره آن در بدن کیسه صفراء است و مقدار بسیار کمی در خون؛ و زمان غلبه آن در بدن  دوران جوانی است.

2-بَلغَم،

 طبیعت آن سرد وتر است و حالت کِرختی و بی حسّی در بدن بوجود می آورد. وجایگاه خاصی در بدن ندارد ودر تمام اندامها پراکنده می باشد و زمان غلبه آن دوران شیخوخیّت یا پیری است.

3-دَم،

دم، طبیعتی گرم و مرطوب دارد و رشد و نمو وحرکت اعضای بدن به¬واسطه آن است. و در تمام بدن به وسیله ی رگها پراکنده شده است(اصطلاح دم در منظر اطبای سنتی با خون در طب جدید تفاوت دارد) و زمان غلبه آن سن کودکی است.

4- سوداء،

 طبیعت آن سرد و خشک است. واعضای سخت بدن از آن ساخته می شود. و جایگاه متمرکز آن طحال(سپرز) است. و زمان غلبه آن در بدن دوران کهولت است.


لینک کا نال :  https://telegram.me/tayeba 

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا