خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

جهاد نفسبازگشت به علامه جوادی آملی
ثبت شده در تاریخ 06-فروردین-1395 -- تعداد بازدید : 2413 بار
بدترین دشمن رستگاری و سعادت انسان ،نفس خودبین و هوس مدار اوست. قبل از مبارزه با دشمن بیرون، باید درسایه تهذیب نفس ،درون را رام کنیم و این همان جهاد اکبر است.

چلّه‌ گیری به معنای جدا شدن از جامعه نیست،جدا شدن از دنیا است نه از خلق دنیا. مردمی بودن برای مردم کار کردن دنیا نیست آخرت است از دنیا فاصله گرفتن چلّه‌ گیری است نه از خلق خدا جدا شدن

هرچه انسان را از خداوند باز دارد،مایه سرگرمی اوست. و انسان دنیا زده مهذب نیست. خواه این دنیا ،مال دولتمند باشد یا علم دانشمند

کسی که توفیق تهذیب روح پیدا کرد،
باید بداند که نعمت الهی نصیبش شده است.

وباید حق و قدر این نعمت را با استمرار بر جنگ با شیطان درون حفظ بکند.

و اگر نصیحت پذیری یا حتی شنیدن نصیحت برای ما دشوار باشد و به ذائقه ما تلخید ، نشانه آنست که بیماریم .

______________

کانال بیانات علامه جوادی آملی
@Tasnime313
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا