خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

زندگينامه شیخ کلینی بازگشت به زندگینامه
ثبت شده در تاریخ 18-بهمن-1392 -- تعداد بازدید : 1945 بار

ولادت:

برجسته تریـن دانشمند فقیه و محـدث نامدار شیعه در نیمه دوم سده سـوم و نیمه اول سـده چهارم هجـری، ثقه الاسلام شیخ محمـد کلینـی است، او در عهد امامت امام یازدهـم، در دهی به نام کلیـن در 38 کیـومتری شهر ری و در خانه ای مملو از عشق و محبت به اهل بیت(ع) چشـم به جهان گشود. پدرش یعقوب بـن اسحاق که مردی با فضیلت و پاک سرشت بـود از همان اوان کـودکـی تربیت فرزندش را بر عهده گـرفت و بـا زبـان عمل، اخلاق، رفتـار و آداب اسلامـی را به او آموخت.
کلینـی بعد از کسب ادب از محضر پدر بزرگوار خود نزد دائی خـود که از محـدثین بزرگ و از شیفتگان مکتب اهل بیت به شمار مـی رفت، به ادامه تعلیم و تعلم پرداخت و با منابع علـم حدیث و رجال آشنا گردید. بعد از طـی تحصیلات ابتدایی برای پیمـودن مدارج کمال انسانـی به شهر ری که در آن عصر از مرتبه علمـی خاصـی برخـوردار بـود مسافرت کرد.
ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحق رازی معروف به«ثقه الاسلام»، «شیخ مشایخ شیعه»، «رئیس محدثان علمای امامیه»، از مروجین مذهب شیعه در دوران غیبت امام زمان بود. وی صاحب کتاب«کافی» -یکی از کتب اربعه شیعه- است که در عقاید اسلامی مرجع مهمی برای محققین و علما به شمار می‌آید.
به تصدیق شیخ مفید، کتاب«کافی» ارزشمندترین کتاب اسلامی و نفیس‌ترین کتاب شیعه است. کتاب«کافی» شامل شانزده هزار و یک صد و نود و نه حدیث است که طی سه قسمت«اصول» و«فروع» و«روضه» تدوین شده است. کلینی اولین محدثی بود که به جمع و نظم و ترتیب اخبار دینی پرداخت. از کتب دیگر او می‌توان«تعبیر الریا»، «رد قرامطه»، «وسائل الائمه»، «کتاب الرجال»، «ما قیل فی الائمه من الشعر» را نام برد.
ایشان از علمای زمان غیبت صغری بود و در ماه شعبان سال 329 هجری یعنی 69 سال پس از وفات امام حسن عسگری فوت کرد. مزار او در باب الکوفه بغداد قرار دارد. 

                                            

تألیفات:

1ـ کتاب رجال 2ـ کتاب رد بر قرامطه 3ـ کتـاب رسایل ائمه(ع) 4ـ کتاب تعبیر الرویا 5ـ مجمـوعه شعر، مشتمل بـر قصـایـدی که شعرا در منـاقب و فضایل اهل بیت عصمت و طهارت(ع) سـروده اند. 6ـ کتاب کـافی(کتاب با عظمت کافـی که مهم تـریـن اثـر کلینـی و بلکه جـامعـه شیعه است مشتمل بـر سه بخش است: (الف: اصول کافی ب: فروع کافی ج: روضه کافی) کتاب اصول کافی دارای 16199 حدیث از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بـوده و مشتمل بر سـی کتاب است. معروف تـریـن تألیفات کلینـی کتاب بـا عظمت و گـرانقـدر و نفیـس(کـافـی) است. جمله ای نیز منسـوب به امام زمان(عج) است که ایشان فرمـودند: (الکافـی کاف لشیعتنا) کافی شیعیان ما را کفایت می کند.

گفتار بزرگان درباره کلینی:

1ـ نجاشی می گوید: او در زمان خـود، شیخ و پیشـوای شیعه در شهر ری بـود و حدیث را از همه بیشتر ضبط کرده و بیشتر از همه مـورد اعتماد است.
2ـ ابـن طاووس می گـویـد: تـوثیق و امانت شیخ کلینـی مـورد اتفاق همگان است.
3ـ ابـن اثیر می گـویـد: او به فرقه امامیه در قرن سـوم، زنـدگـی تـازه ای بخشیـد و عالـم بزرگ و فاضل مشهور در آن مذهب است.
4ـ ابـن حجر عسقلانی می گوید: کلینـی از روسا و فضلای شیعه در ایام مقتدر عباسی است.
5ـ محمد تقـی مجلسـی می گـوید: حق ایـن است که در میان علما شیعه مانند کلینی نیامده است و هر کـس در اخبار و ترتیب کتاب او دقت کند، در مـی یابـد که از جانب خـداونـد مـورد تأییـد بـوده است.
مـی تـوان گفت که کلینی نام آورترین و بلند آوازه تریـن اندیشمند عصر خود بود. عصری که اوج تلاش محدثیـن و علمای بزرگ و حتی نـواب خاص امام قائم(عج) می باشد. ثقه الاسلام شیخ محمد کلینی بـا چهار سفیـر و نماینـده خاص حضـرت امام زمان(عج) که در طـول غیبت صغری 69 سال رابط بیـن آن حضرت و شیعیان بـودنـد، هـم عصر بود. با این که آن چهار تـن از فقها و محدثین بزرگ شیعه بودند و شیعیـان آنها را به جلالت قـدر مـی شنـاختنـد مع الـوصف کلینـی مشهورتریـن شخصیت عالـی مقامـی بـود که در آن زمان میان شیعه و سنی با احترام مـی زیست و به طـور آشکار به ترویج مذهب حق و نشر فضایل اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همت می گماشت عمـوم طبقات او را به راستـی و درستـی گفتـار و کـردار و احاطه کامل بـر احادیث و اخبار می ستودند.

وفات:

 وفات ایشان زمانی بود که 70 سال از عمر با برکت شان گذشته بود و پس از 20 سال تلاش در تدویـن کتاب کافی و تحمل رنج ها، غربت ها و مشقت هـا، در سال 329 هجـری قمری اتفاق افتاد، سالـی است که سال(تناثـر نجـوم) نام گرفته است یعنی سال فـرو ریختـن ستاره ها سالـی که آسمان علـم ایـن دنیای خاکی بی ستاره ماند. در این سال با رحلت آخریـن نایب امام قائم(علـی بـن محمـد سمـری) غیبت کبـری آن حضـرت نیز آغاز گـردید.

منبع: سایت راهیان حدیث

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا