خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

فهرست گناهان کبیره قطعی بازگشت به برگزیده از کتاب
ثبت شده در تاریخ 22-اسفند-1392 -- تعداد بازدید : 2605 بار

فهرست گناهان کبیره قطعی

1 – شرک و ریا

2 – یأس از رحمت الهی

 3 –قنوط و بدگمانی به خدا

4 – نترسیدن از قهر نهانی خداوند

5 – آدم کشی

6 – عقوق والدین

7 – قطع رحم

8 – خوردن مال یتیم

9 – ربا خواری

10- زنا

11 – لواط

12 – قذف

13 – شراب خواری

14 – قمار

15 – سرگرمی با آلات موسیقی

16 – آواز خوانی

17 – دروغ

18 – سوگند دروغ

19 – گواهی دروغ

20 – گواهی ندادن

21 – پیمان شکنی

22 – خیانت به امانت

23 – دزدی

24 – کم فروشی

25 – حرام خواری

26 – حبس حقوق

27 – فرار از جهاد

28 – تعرب بعد الهجرة

29 – کمک به ستمگران

30 – یاری نکردن ستم دیدگان

31 – سحر

32 – اسراف

33 – کبر ورزیدن

34 – جنگ با مسلمانان

35 – خوردن مردار و خوردن گوشت خوک

36 – ترک نماز عمدا

37 – ذکات ندادن

38 – استخفاف به حج

39- ترک یکی از واجبات ( ماننده روزه ی ماه رمضان و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تولی و بری )

40 – اسرار بر گناه و کوچک شمردن گناه

41 – جیف در وصیت

42 – غیبت کردن

43 – نمیمه

44 – استهزاء به مومن

45 – سبّ و طعن

46 – خوار کردن مومن

47 – سرزنش و رسوا نمودن مومن

48 – هجو مومن به شعر یا نثر

49 – اذیّت مومن

50 – همسایه آزاری

51 – مکر و نیرنگ

52 – دو رویی

53 – احتکار

54 – حسد

55 – دسمنی با مومن

56 – مساحقه

57 – قیادت و دیاثت

58 – استمناء

59 – بدعت

60 – حکم نا حق

61 – جنگ در ماه حرام

62 – باز داشتن از راه خدا

63 – کفران نعمت

64 – فتنه انگیزی

65 – فروختن اسلحه به کفار

66 – بهتان وسوء ظن

67 – هتک قرآن

68 – هتک کعبه

69 – هتک مسجد

70 – هتک مشاهد و تربت حسینیمنبع : گناهان کبیره آیت الله دستغیب

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا