خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

محرومیت ، نتیجه ی وانهادن امامبازگشت به انتظار
ثبت شده در تاریخ 04-اسفند-1392 -- تعداد بازدید : 1930 بار

محرومیت ، نتیجه ی وانهادن امام

 

یک صد وبیست و چهار هزار پیامبر آسمانی برای هدایت بشر ماموریت یافتند . واکنش انسان ها در برابر این سفیران نور چه بود ؟ برخی را با اره به دو نیم کردند . (حضرت زکریا ) بعضی دیگر رازنده زنده در آتش سوزاندند ! برخی را مظلومانه سر بریدند .(حضرت یحیی)  دسته ای را مجنون وساهر نامیدند و مابقی را تکذیب کردند و به جز اقلیتی مومن به آنها ایمان نیاوردند !      

حاکمان جور نیز یازده امام مظلوم ومعصوم شیعه را ، یکی پس از دیگری ، مظلومانه وغریبانه به شهادت رساندند .         

هم اینک تنها وتنها یک گزینه پیش روی بشریت قرار دارد .فقط یک منجی برای انسان ها باقی مانده است . راهنجات دیگری فرا روی بشریت متصور نیست . باید به ذخیرهی خدا در زمین – که وارث کمالات همه ی انبیا واولیای الاهی وخلاصه وعصاره ی   آن هاست – پناه ببرد وبه ساحت آن همام – که هادی مهدی است – تمسک بجویید .            

یکی از بزرگترین درد ها این است که نسل به نسل جامعه ی شیعه به غیبت امام خو گرفته و مطلبی با این اهمیت برایش عادی شده است . خیلی ها گمان می برند که غیبت امام عصرعلیه السلام واستمرارآن از مقررات حتمی بوده و اعمال و کردار مخالفین و موافقین آن حضرت دراصل غیبت وطول کشیدن آن بی تاثیر است .   

توجه به این نکته ی اساسی ، ضروری است . که خداوند بشررا موجودی مختارو دارای قوه ی گزینش خیر و شر آفریده است . اگر این گونه نبود ، پاداش و عقاب بی معنا می نمود وبهشت و جهنم و حساب و کتاب ،عبث وبیهوده جلوه می کرد . نباید گناهکاران مواخذه وبه خوبان و نیکو کاران پاداش و ثواب عطا گردد، ولی خداوند بشر رابه پذیرش دعوت انبیا وادار نکرده است . پیامبران فقط بشارت وبیم می دادند . ائمه ی معصومین علیه السلام نیز چنین اند، بلکه می توان گفت اگر انبیا ، به ابلاغ دعوت الاهی و مراجعه ی به مردم مامور بودند،در مورد معصومین کاملاً بر عکس است .


منبع : کتاب آشنایی با امام عصر ارواحنافداه

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا