خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

ميزان كلسيم موجود در مواد غذاييبازگشت به خواص خوراکیها
ثبت شده در تاریخ 10-بهمن-1392 -- تعداد بازدید : 1465 بار

ميزان كلسيم موجود در مواد غذايي


ماده غذايي                        واحد                         ميزان كلسيم

نان بربري                        1 كف دست                 17 ميلي گرم
نان سنگك                      1 كف دست                 20 ميلي گرم
نان تافتون                       1 كف دست                 20  ميلي گرم
نان لواش                        1 كف دست                  3  ميلي گرم
نان فانتزي                       100 گرم                      17 ميلي گرم
شيرگاو پرچرب                   1 ليوان                        300 ميلي گرم
شيرگاو 3%چربي               1 ليوان                        300 ميلي گرم
شيرگاو 2%چربي                1 ليوان                        300 ميلي گرم
شيرگاو 1%چربي                1 ليوان                        300 ميلي گرم
شير گوسفند                     1 ليوان                        457 ميلي گرم
 شير بز                             1 ليوان                        317 ميلي گرم
ماست5/3% چربي             1 ليوان                        300 ميلي گرم
ماست2% چربي                1 ليوان                        300 ميلي گرم
ماست1% چربي                1 ليوان                        300 ميلي گرم
پنير                             اندازه قوطي كبريت            216 ميلي گرم
كشك                              1 ليوان                       260 ميلي گرم
بستني                            1 ليوان                       200 ميلي گرم
بادام                                100 گرم                     252 ميلي گرم
پسته                               100 گرم                     136 ميلي گرم
كنجد                                100 گرم                     783 ميلي گرم
تخمه آفتابگردان                  100 گرم                     360 ميلي گرم
انجيرخشك                       100 گرم                     193 ميلي گرم
آلبالو خشك                      100 گرم                     200 ميلي گرم
برگه زردآلود                        100 گرم                     70 ميلي گرم
اسفناج پخته                     100 گرم                       128 ميلي گرم
كلم بروكلي پخته                100 گرم                     105 ميلي گرم
كلم پيچ                           100 گرم                      212 ميلي گرم
جعفري                            100 گرم                      245ميلي گرم
لوبيا سويا                         100 گرم                     257 ميلي گرم
لوبيا چيتي                       100 گرم                     150 ميلي گرم
ساردين                           4قطعه نازك                 550 ميلي گرم
تن ماهي                         100 گرم                     93 كيلي گرم

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا