خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

هیچ کس به من نگفت بازگشت به انتظار
ثبت شده در تاریخ 24-اسفند-1392 -- تعداد بازدید : 2067 بار

هیچ کس به من نگفت :

 

که گناه ، خانه ی قلب را تیره می سازد و شما که نورانی ترین هستی ، در خانه ی سیاه نمی مانی . آن  وقت خانه ی دل ما ، سوت وکور میشود مثل خرابه ها ، مگر اینکه با توبه ، آن تیره گی ها را از بین ببریم و دوباره مهیای پذیرایی از شما شویم .

 قلب من در نو جوانی ، آماده ی کاشتن بذر عشق بود ، ما هر چه انتظار کشیدیم کسی نگفت که باید عاشق برترین شد تا قلب آباد شود ، به من نگفتند که مواظب باش قلبت را به هر کس و نا کسی نسپاری .که صاحب اصلی ان ، کسی است که وقتی قلبت پاک شود می آید .

وبه ما نگفتند که جای شما در قلب ماست نه در جزیره ی خضرا و مثلث برمودا . به ما نگفتند که مواظب باشیم تا شما را از مهمانی قلبمان بیرون نکنیم . وقتی از آیت الله بهجت پرسیدند که شماکجایی ؟ ایشان جواب داد : آقا در قلب شماست . مواظب باشید بیرونش نکنید .

کاش ، قلبم را در نوجوانی به شما می سپردم و هر دم یادت را از قلبم به زبان جاری می ساختم .


                            آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست
                              
                   قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست .
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا