خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

روشهای سنتی برای پایین آوردن تببازگشت به پزشکی درمانی
ثبت شده در تاریخ 18-دی-1392 -- تعداد بازدید : 1663 بارکنترل تب


عرق بید   عرق  شاهتره   خیار سبز با کمی نمک  هندوانه  هلو  پرتغال 

عناب  شیر خشت  چای سبز


البته این خوراکی ها قادرند تب زیر 39  درجه را کنترل کنند و در تبهای بالاتر علاوه بر اینها باید از داروهای مربوطه استفاده شود


.
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا