خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

پیشنهاد رژیم بر مبنای کالریبازگشت به اطلاعات عمومی
ثبت شده در تاریخ 10-بهمن-1392 -- تعداد بازدید : 1714 بار

 در هر گزینه وعده های غذایی ، مقدار کالری موجود در آن گزینه حساب شده است:

  صبحانه   ۱۰۰ کالری  ( ۶ گزینه  هر گزینه ۱۰۰ کالری):

۱-  يك استكان  شير + يك استكان آب پرتقال (۱۰۰ کالری)

۲- يك بيسكويت + يك استكان  شير (۱۰۰ کالری)

۳- يك تخم مرغ آب پز + نصف سيب (۱۰۰ کالری)

۴- يك كف دست نان تافتون + دوقاشق  عسل (۱۰۰ کالری)

۵- يک کف دست نان + يك قاشق پنير (۱۰۰ کالری)

۶- يک و نيم کف دست نان + يک قاشق غذاخوري عسل (۱۰۰ کالری)

  صبحانه  ۱۵۰ کالری (۱۲گزینه هر گزینه   ۱۵۰ کالری):

۱- يك عدد بيسكويت + يك استكان  شير و يک قاشق عسل (۱۵۰ کالری)

۲- يك ليوان آب پرتقال + يك بيسكويت                            

۳- يك كف دست نان + اندازه دوقوطي كبريت پنير

۴- يك استكان چاي شيرين + يك سيب + يك تخم مرغ آب پز

۵- پنج عدد خرما + يك استكان شير

۶- دو عدد بيسكويت + يك سيب

۷- يك كف دست نان بربري + يك قالب كره ۱۵گرمي

۸- يك كف دست نان تافتون + يك خيار سبز + ۵۰ گرم پنير + يك گوجه فرنگي

۹- يك ليوان شير+ يك تكه كيك معمولي

۱۰- يک و نيم کف دست نان + دوقاشق پنير

۱۱- يک و نيم کف دست نان + يک قاشق غذاخوري عسل

 ۱۲- يک تخم مرغ آب پز + يک کف دست نان

  صبحانه ۲۰۰ کالری (۷  گزینههر گزینه  ۲۰۰ کالری)

۱- يك كف دست نان + يك عدد تخم مرغ نيمرو (۲۰۰ کالری)

۲- يك كف دست نان +‌ چاي معمولي + ‌‌۵۰ گرم پنير

۳- يك ليوان شير و عسل + يك كف دست نان سنگك

۴- يك كره ۱۵گرمي + سه قاشق مرباي توت فرنگي + يك كف دست نان

 ۵- دو کف دست نان + ۳۰ گرم پنير

۶- يک و نيم کف دست نان + يک تخم مرغ آب پز + يک قاشق مرباخوري عسل

۷- تخم مرغ يک عدد متوسط آب پز + نان بربری يک کف دست + چايی با يک قاشق غذاخوری شکر

*   صبحانه  ۳۰۰ کالری  ( ۲ گزینه هر گزینه    ۳۰۰ کالری  )

 ۱- يك كف دست نان بربري + يك ليوان شير + يك قاشق عسل (۳۰۰ کالری)

۲- يك كف دست نان تافتون + ۱۵ گرم كره + يك قاشق عسل+چاي شيرين

  صبحانه ۴۰۰ کالری ( ۲ گزینه هرگزینه ۴۰۰ کالری)

۱- يك كف دست نان لواش + يك عدد تخم مرغ نيمرو + يك استكان كوچك چاي (۴۰۰ کالری)

۲- دو كف دست نان (۵۰گرم)+ ۵۰ گرم پنير + دو عدد گردو

 صبحانه ۴۵۰ کالری (۴ گزینه هر گزینه ۴۵۰ کالری)

۱- تخم مرغ نيمرو + دوكف دست نان سنگك + يك ليوان چاي شيرين + يك سيب (۴۵۰ کالری)

۲- تخم مرغ نيم رو دو عدد +  دو کف دست نان + چايي با ۴ حبه قند

 ۳- شير يک ليوان + عسل دو قاشق غذا خوری + کره۱۰ گرم + دو کف دست نان

۴- خامه ۶ قاشق مرباخوری + عسل دو قاشق غذا خوری + چايي شيرين با دو قاشق مرباخوری شکر+  دو کف دست نان

 صبحانه ۵۰۰ کالری  (۳ گزینه هرگزینه  ۵۰۰ کالری)

۱- يك كف دست نان سنگك + ‌‌۱۰۰ گرم پنير + دو عدد گوجه فرنگي+ يك ليوان چاي شيرين(۵۰۰ کالری)

۲- عسل و خامه هر کدام ۷ قاشق مرباخوری+ نان دو کف دست  + چاي با ۴حبه قند

۳- يك كف دست نان تافتون + ۴۰ گرم كره + يك قاشق عسل + چاي شيرين

  ناهار و شام  ۱۵۰ کالری  ( ۶گزینه هر گزینه۱۵۰ کالری)

۱- سه تكه جگر + يك كف دست نان سنگك + يك ليوان دوغ (۱۵۰ کالری)

۲- دو سيب زميني آب پز متوسط + سالاد

۳-  يک تكه مرغ آب پز + كدو آب پز+هويج آب پز

۴- يک کف دست نان + يک عدد تخم مرغ آب پز

۵- ۲/۳ ليوان سوپ جو  + يک کف دست نان                      

۶- يك كاسه كوچك سوپ جو

 ناهار و شام ۲۰۰کالری   ( ۱۳ گزینه هرگزینه۲۰۰کالری  )

۱- يك كف دست نان + يك ليوان ماست + چهار عدد خيار سبز (۲۰۰ کالری)

۲- ۵۰ گرم جگر+ دوكف دست نان سنگك

۳- يك سيخ جوجه كباب

۴- ۵۰ گرم مرغ آب پز + كدو آب پز+هويج آب پز+ خيارشور + كاهو

۵- يک ليوان لوبيا چيتي پخته  + سالاد

۶- يک کف دست نان + يک و نيم ليوان هندوانه + ۲۰ گرم پنير

۷- ۵ عدد ميگوي آب پز +‌ سالاد

۸- یک  چهارم پيتزا

۹- يک ليوان عدسي + سالاد

۱۰-  يک و نيم ليوان سوپ جو

۱۱- يک تکه کوکو سيب زميني

۱۲-نصف ساندويچ همبرگر + سالاد

۱۳- يک کف دست نان + دو عدد گردو + ۲۰ گرم پنير

 ناهار و شام   ۳۰۰ کالری (۱۳ گزینه هر گزینه   ۳۰۰ کالری)

۱- سالاد + يک کف دست نان + يک تکه ماهي کوچک (۳۰۰ کالری)

۲- چهار قاشق غذاخوري برنج + يک تکه ماهي کوچک

۳- يک کفگير غذاخوري  باقلا پلو بي گوشت

۴- يک کف دست نان + نصف سيخ کوبيده +گوجه

 ۵- يک کف دست نان + يک تکه گوشت خورشتي کوچک

۶- يک و نيم کف دست نان + يک عدد کتلت

۷- چهار قاشق غذاخوري برنج + يک تکه مرغ کوچک

۸- يك كف دست نان + ‌يك سيخ كباب چنجه +‌سالاد

 ۹- يک و نيم کف دست نان + يک عدد کوکو سبزي

۱۰- يك كف دست نان +‌ يك سيخ كباب چنجه +‌ سالاد

۱۱- سه تکه پيتزا

۱۲- يک و نيم ليوان لوبيا چيتي پخته + سالاد

۱۳- يک کف دست نان + سه سيخ جگر

*   ناهار و شام  ۴۰۰ کالری (۷ گزینه هرگزینه ۴۰۰ کالری)

۱- يك كف دست نان + صد گرم سيب زميني سرخ كرده + ‌صد گرم سينه مرغ بدون پوست (۴۰۰ کالری)

۲- يك كفگير برنج + ‌صد گرم ميگو +‌سالاد

۳- يك كفگير برنج + ‌يك پيمانه خورش سبزي

۴- نصف تن ماهي جنوب + دو كف دست نان

۵- يك كفگير برنج + يك پيمانه قيمه

۶- يك كفگير و نيم لوبياپلو + سالاد

۷- يک کفگير برنج + يک قطعه مرغ کوچک

 ناهار و شام  ۴۵۰ کالری (۴ گزینه هر گزینه   ۴۵۰ کالری)

۱- سالاد + يک و نيم کفگير باقلا پلو بي گوشت (۴۵۰ کالری)

۲- پنج قاشق غذاخوري برنج + يک تکه مرغ متوسط

۳- يك كفگير برنج + ‌يك سيخ كباب برگ

۴- سالاد + يک کفگير برنج + يک تکه مرغ کوچک

 ناهار و شام ۵۰۰ کالری  (۷ گزینه هر گزینه ۵۰۰ کالری)

۱- يك كفگير برنج + يك سيخ كباب كوبيده + گوجه (۵۰۰ کالری)

۲- سالاد + يک و نيم کف دست نان + يک تکه ماهي بزرگ

۳- يک و نيم کف دست نان + ۲ عدد کتلت

۴- يک کفگير برنج + يک تکه ماهي متوسط

۵- سالاد + يک و نيم کف دست نان + يک تکه مرغ بزرگ

۶- يک تکه گوشت خورشتي متوسط + يک کفگير برنج

۷- سالاد + يک و نيم کف دست نان + يک تکه گوشت خورشتي بزرگمنبع

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا