خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

گناهان کبیره شهید آیت الله دست غیببازگشت به عناوین کتب
ثبت شده در تاریخ 26-فروردین-1393 -- تعداد بازدید : 1804 بار

ترک گناه مهمتر از انجام واجبات

شهید بزرگوار ما در مقدمه ی کتاب آثار نیک تقوی را از آیات و اخبار و خطبه ی نهج البلاغه بر می شمارد و پس از متوجه ساختن خواننده به اهمّیّت تقوی معنی و حقیقت آنرا یاد آور می شود که انجام واجبات و ترک محرمات است آنگاه با بیانی شیوا ثابت می کند که اهمّیّت ترک گناه از اتجام واجبات بیشتر است و در زمین مساعد ، تخم عمل به هر کمی که باشد بارور می شود ولی با آفت گناه کوه عمل نیز کاهی نمی ارزد .

و برای تایید مطلب به آیات و اخبار متعددی استشهاد می کند و جای هیچ گونه تردید و ابهامی نمی گذارد .

شناسایی گناهان برای ترک آنها

با اینکه ترک گناه واجبست و امر به معروف و نهی از منکر نیز از واجبات مهم دین اسلام است و برای امر و نهی کردن دانستن ومعروف و منکر ضروری است مع الوصف تا کنون کتاب جامعی که همه ی گناهان را یاداوری کرده باشد و به زبان فارسی روان با استدلال آنان را شناسانده باشد به قسمی که برای عالم و عامی قابل استفاده باشد نداشتیم اما رساله های عملیه در احکام واجبات عمده ، فراوان بوده و هست و این کمبودی در اجتماع ما بود که کمتر به آن التفات داشتند و در نتیجه رفع آنرا دنبال نمی کردند .

تالیف گناهان کبیره بجای رساله ی عملیه

شخصیّت علمی شهید ما آیة الله دستغیب بر خیلی از افراد مخفی بوده و شاید هنوز هم باشد هرگز من من نکرد و ادّعای علم و اجتهاد نمی نمود با اینکه گواهی های متعدّد اجتهاد و نوشته های علمی فراوان چون حاشیه و شرح بر کفایه و رسائل و مکاسب داشت حتی در صدد نشر و چاپ انها بر نیامد .

با اینکهدر بحثهای علمی و مناظره ها کمتر شرکت می کرد اما مکرّر اتّفاق می افتاد وقتی از او نظر می خواستند یا لازم بود اظهار نظر کند اهل علم از نظریّاتش تجلیل می کردند و به فراست و فقاهتش آفرین می گفتند .

زمانی که آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفت از اطراف زیاد مراجعه می کردند که رساله تان را بدهید و منتشر کنید و هستند افرادی که برایتان تبلیغ کنند و مرجعیّت شما را برسانند اما آن بزرگوار مکرّر می فرمود بحمدالله باندازه ی کافی آقایان هستند و نیازی به (( توضیح المسائل )) من نیست .

امام همین بزرگمرد در برابر درخوسات یکی دو نفر از اهل ایمان که به ایشان اظهار داشتند بحث گناهان کبیره را که در ضمن تفسیر سوره ی والنجم بطور فشرده کردید اجازه دهید چاپ کنیم با آغوش باز استقبال کرد و فرمود چون چنین کتابی نوشته نشده و اجتماع به آن نیازمند است خودم بطور مشروح و استدلالی می نویسم آن نوشته را چاپ کنید و برای تدوین و تالیف آن چند سال زحمت کشید .


زندیگنامه شهید آیت الله دستغیب


فهرست گناهان کبیره


هتک قرآن

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا