خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

انتظار

آقا رو نمی بینی ، راحتی ؟

ساعت از9 گذشته بود ومن،همچنان تک وتنها ازایوان خانه به طبیعت شب می نگریستم. چشم به راه نسیم بودم تا مرا نوازش کند ودلم را به دست آرامش سپرده بودم. باد راهمچون مادری می دیدم که کودکان خویش را نوازش می کند وتا به ثمر رسیدن باغ به نظاره می نشیند. ماه پنجره ای بود به معرفت وهر ستاره آیتی از آیات الهی.صدای خش خش برگ ها

فراخوان حرکت مردمی استغاثه برای تعجیل در ظهور

فراخوان حرکت مردمی استغاثه برای تعجیل در فرج امام زمان عجل الله فرجه در آخرين جمعه سال، 28 اسفند در داخل و خارج از کشور

هیچ کس به من نگفت 6

که شما همیشه و در همه حالات به یاد ما هستی و اگر ما را رها کنی یا فراموش ، دشمن درون و برون دمار از روزگار ما در می آورد . چقدر شاد می شوم وقتی یاد آن صحبت زیبای شما می افتم که فرمودی : (( هرگز شما را از یاد نبرده ایم ))

هیچ کس به من نگفت 5

که رابطه ی شما با ما ، رابطه پدر و فرزندی است . شما چون پدری مهربان و دلسوز در فکر آسایش و راحتی ما و پناهگاه همۀ مردم در لحظات خطر هستید ، اگر محبت پدرانه شما نبود هیچکس به عنوان پناه به سراغ شما نمی آمد . اما از این صمیمیت برای ما در آن دورانی که دنبال پناه بودیم ، چیزی نگفتند .

هیچ کس به من نگفت 4

که شما مهربان ترین فرد عالم هستید ؛ هزار بار مهربانتر از مادر و قتل و کشتار از روش شما دور است . مگر نه این است که قرار شده بر سیره و روش جد بزرگوارتان رسول مهر ورحمت عمل کنید که در فتح مکه ، با اینکه قدرت داشت ، از همه گذشت از همان کسانی که او و یارانش را آزرده بودند .

هیچ کس به من نگفت 3

که رمز دیدار شما ، پاکی و دوری از گناه است ... به ما نگفتند که در دیدار علی بن مهزیار اهوازی که بیست سال به انتظار ایساتد تا شما را ملاقات کند به او فرمودی که علت دوری شما از ما ، چند گناهی بود که انجام می دادی .

هیچ کس به من نگفت 2

که دعای در فرج شما اثر دارد و آن را نزدیک ، نمی دانستم که شما دعا کردنم را دوست داری و فرموده ای که خیلی برای فرج من دعا کنید . به ما نرسید که راز فرج و ظهورت در دعای شبو روز ما نهفته است و تا دستان تک تک ما آسمانی نشود و چشمانمان از اشک ، بارانی نگردد تو نمی آیی .

هیچ کس به من نگفت 1

که غیبت شما ، به معنای نبودن نیست ، بلکه له معنای ندیدن هم نیست ، چرا که تو روی فرش مجالس ما ، قدم می گذاری ، در بین مائی ، ما را می بینی و می شناسی ، ما هم تو را می بینیم ،

هیچ کس به من نگفت

که گناه ، خانه ی قلب را تیره می سازد و شما که نورانی ترین هستی ، در خانه ی سیاه نمی مانی . آن وقت خانه ی دل ما ، سوت وکور میشود مثل خرابه ها ، مگر اینکه با توبه ،

وظیفه ی سنگین ما شیعیان ایران

در این میان ، شیعیان ایران در قبال آن حضرت وظیفه ی سنگینی و بزرگ تر دارند ، چرا که به اذغان و اقرار همگان ، این آب و این خاک ، سرزمین امام زمان ارواحنا فداه است ودر سایه ی الطاف و عنایات آن بزرگوار است که شرور و فتنه ها و کید و مکر بدخواهان دامن گیر خود انها شده وما را از پا در نیاورده است

1   2  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا