خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

عناوین کتب

گناهان کبیره شهید آیت الله دست غیب

شهید بزرگوار ما در مقدمه ی کتاب آثار نیک تقوی را از آیات و اخبار و خطبه ی نهج البلاغه بر می شمارد و پس از متوجه ساختن خواننده به اهمّیّت تقوی معنی و حقیقت آنرا یاد آور می شود که انجام واجبات و ترک محرمات است آنگاه با بیانی شیوا ثابت می کند که اهمّیّت ترک گناه از اتجام واجبات بیشتر است و در زمین مساعد ، تخم عمل به هر کمی که باشد بارور می شود ولی با آفت گناه کوه عمل نیز کاهی نمی ارزد .

مجموعة رسائل و مقالات فلسفی علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی

مرحوم علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی در زمرة اندیشمندان معاصر ایران به‌شمار می‌آید که سالیان دراز عمر گرانبهای خویش را به پژوهش و تدریس در قلمروی علوم عقلی و نقلی سپری کرد. وی در سال 1268 خورشیدی در قزوین زاده شد و نزد میرزاحسن کرمانشاهی، حاج فاضل شمیرانی، میرزا ابراهیم زنجانی و ملامحمد هیدجی به فراگیری دانش پرداخت و سرانجام در سال 1353 خورشیدی در تهران دار فانی را وداع کرد.

روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا