خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

نوشیدنی ها

چای به و سیب

به را رنده کرده و بگذارید تا خشک شود (مواظب باشید در این مدت کپک نزند؛ در این خصوص می توانید آن را در سینی فلزی ریخته و روی بخاری بگذارید

چای نوشیدنی یا دارو ؟

"یک دوستی دارم تاجر و برای تجارت چایی به هندوستان رفته بود. در حین تنظیم قرارداد، یک گشتی داخل کارخانه ی چایی زد. در قسمتی با چند حلب پر از مواد قرمز رنگ مواجه شد

روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا