خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

علامه حسن زاده آملی

غلبه حس

هر انسان به اندازه سعه ی وجودی خود و به مقدار قرار گرفتنش در مسیر کمال انسانی ، اهل نجات خواهد بود

ذکر سکوت

آن كسى كه كشيك نفس خويش مى كشد، در مقام تجليه است مى بايستى ظاهرش و آداب و معاشرت دنيايى او مطابق دستورات الهى باشد.

وقت اندك و كار بسیار

ما شب و روز داريم خودمان را مى سازيم ، ببين خودت را چگونه مى سازى كه هر چه تحصيل نموده اى آنى ليس للانسان الا ما سعى

روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا