خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مقالات عمومی

فرق حقیقت و واقعیت چیست ؟؟

حقیقت شامل ذات هر چیزی بوده و غیر قابل تغییر است و به همین دلیل بر خلاف واقعیت امری است که لزوما با برهان های علمی قابل اثبات نیست در بسیاری موارد ...

آیا تصمیمات ما عاقلانه است ؟

آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید ، که شاید ما افراد عاقلی نباشیم ! آیا اصلا ما انساناهای عاقلی هستیم ؟ آیا رفتار ، اعمال و گفتار ما اعقلانیست یا بر غیر عقلانی ؟؟ ...

قرار داد با خداوند

طرف اول : نام خریدار به صورت عام خداوند باری تعالی می باشد که دارای نامهای زیبا و متعددی می باشد که هر کدام از این نامها می تواند در طول اجرای قرار داد نجات بخش طرف دوم باشد و آدرس خریدار: جایی خالی از او نبوده ، نیست و نخواهد بود ...

1   2   3  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا