خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

برگزیده از کتاب

مقاله حرکت جوهریه توسط استاد عارف بالله علامه رفیعی ( ره )

بدان که این مطلب بسیار نفیس و از مهمات علم الهی است و معرفت به آن مفتاح بسیاری از حقایق حکمیه است ، و مقابل از شروع در مقصد دو مقدمه تمهید و ذکر می کنیم ...

توضیح در خصوص وحدت عاقل و معقول توسط استاد عارف بالله علامه رفیعی (ره)

فصل اول باید دانست که مراد از معقول آن امری است که مود ادراک عقلی قرار گرفته است ، مثل تعقّل و ادراک حقیقت انسان ، یا تعقّل حقیقت حیوان . لیکن حقیقتی که ادراک عقلی تعلّق به آن دارد معقول بالعرض است نه معقول بالذّات ...

تجلیه و تخلیه و تحلیه و فناء

بدان که قوه عملیه در نفس انسانیه ، که کارفرمای بدن جسمانی است ، در رسیدن به اوج سعادت و کمال ناچار است که مراتب چهارگانه ای را ، که خواهیم شرح داد ، به سیر و حرکت معنویه عبور نموده ، تا از حضیض نقص حیوانیت به ذروه ی علیای انسانیت نائل و برخوردار شود : ...

عبادت از دیدگاه اسلام

عبادت در تاریخ عبارت بوده از کوشش روح فرد در ارتباط با خداوند . یعنی خود به خود عبادت مذهبی ، تجلی فرد انسانی در تقرب نسبت به معبود است ...

درسی از ابراهیم (ع)

ابراهیم یک نفر است که در این دوره ، تنها و در برابر بین النهرین ، که در جهان آن روز حکومت علمی و اقتصادی و سیاسی دارد و تجار سومر و هندا را گرفته اند ، بر می خیزد ...

داستان ابراهیم رهایی مذهب از بت پرستی

داستان ابراهیم ، رهایی مذهب از بت پرستی ، یعنی رهایی عزیز ترین و پاک ترین احساس بشری که می تواند سرمایه برابری و خویشاوندی بشری باشد ، از دستگاه دروغین شرک و بت پرستی - مظهر و آینه جامعه مبتنی بر تبعیض و تعدد و شرک - است ...

بازار یاب

چطور می توان برای شرکت خود یک بازار یاب مناسب استخدام کرد ...

مفهوم بازار یابی اجتماعی

در عصر مشکلات زیست محیطی ، کمبود منابع ، رشد فزاینده جمعیت ، تورم جهانی و فراموشی خدمات اجتماعی آیا بازاریابی محض کافی است ! ...

مفهوم بازاریابی

در مفهمو بازاریابی ، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی ، بستگی تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تامین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب تر و موثر تر از رقبا . جالب این است که این مفهوم یک فلسفه نسبتا جدید اقتصادی است

مفهوم فروش

بسیاری از سازمانها از مفهمو فروش تبعیت می کنند . بر اساس این مفهوم ، مصرف کنندگان

1   2   3   4   5  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا