خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

برگزیده از کتاب

تعریف بت پرستی

بت پرستی پرستش مجموعه سنگ هایی که عده ای بدوی و جاهل که نمی فهمند و شعور نداشتند جایی می گذاشتند و بعد می رفتند می پرستیدند نیست . تکوین و تدوین بت پرستی در جامعه بشری فلسفه جامعه شناسی دقیقی دارد

مدیریت بازاریابی

تصور عمومی از مدیریت بازاریابی تلاش برای یافتن مشتریان کافی است برای محصولات موجود شرکت ، اما این نگاهی بسیار محدود به موضوع است

بازار فروشنده و خریدار

بازار فروشنده بازاری است که در آن فروشندگان دارای قدرت بیشتری هستند و ...

مفهوم بازار

مفهوم معامله ما را به مفهوم بازار هدایت میکند . به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا ، بازار اطلاق می شود ، برای درک بهتر مفهوم بازار فرض کنید یک اقتصاد بدوی فقط از چهار عضو : الف ) ماهیگیر ب )شکارچی ج ) کوزهگر د ) کشاورز تشکیل شده است

مفهوم مبادله

بازاریابی وقتی تحقق می یابد که مردم برای تامین نیازها و خواسته های خود تصمیم به مبادله بگیرند مبادله خود عبارت است از ...

مفهوم کالا

نیازها ، خواسته ها و تقاضا ها ما را به سوی کالاهایی می کشانند که می توانند این نیازها و خواسته ها و تقاضاها را برآورده سازند ...

مفهوم تقاضا

مردم تقریبا دارای خواسته هایی نامحدودند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند .

مفهوم خواسته

دومین مفهوم بازاریابی خواسته های انسان است و خواسته شکلی است که نیازهای انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود میگیرد

مفهوم نیاز

نیازهای انسان یکی از مفاهیم اساسی بازاریابی است احساس محرومیت همان نیاز است ...

1   2   3   4   5  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا