خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

تحقیقات دینی

پوشیه حجاب مادرم فاطمه سلام الله علیها

پوشش صورت در امپراتوری بیزانس، یونان، روم رایج بود. در میان تمدن‌های آشوریان، کلدانیان، سومریان، پاش‌ها، بازی‌ها، گوتی‌ها، لولوبیان، کاسی‌ها، سکایان، اورارتوها و کیمیریان زنان چهرهٔ خود را در برابر مردان بیگانه می‌پوشانیدند. در هندوستان، روبنده به اسم پرده خوانده می‌شد

حلال ماه در قرآن ، احادیث و فتاوا

از مسائل مهم روز كه برخى آن را ناسازگارى دين با علم روز قلمداد مى كنند و بعضى آن را مايه تمسخر دين داران قرار مى دهند و دسته سوم با ديدى تعجب آميز درباره آن به پرسش مى پردازند مسأله رؤيت هلال ماه مى باشد. اين مسأله در تمام طول سال مطرح است ولى هيچ گاه بحث, نزاع و گفت وگو درباره آن درنمى گيرد, مگر در اول و آخر ماه رمضان; به ويژه در آخر اين ماه مبارك.

تفکر در مرگ

آن گاه که مرید به این دستور عمل کرد و در بقیة اوقاتش به مداومت ذکرهای مناسب پرداخت، در شبانه روز خود باید وقت معینی را برای فکر کردن اختصاص دهد و در ابتدای کار باید فکرش دربارة مرگ باشد و فکر باید ...

خطاب به نفس

اینک ای نفس من، پس از این مرتبه ها، اگر عبادت جنّ و انس را در مقابل این همه الطاف بزرگ انجام دهی، باز رسوا خواهی شد تاچه رسد به اینکه شبها چون مردار و روزها بیکار باشی، بلکه ای کاش که از بسترت برنمی خاستی و از خوابت بیدار نمیشدی، ...

الله نور السموات و الارض

از دیرباز بحثهای گوناگونی درباره فهم قرآن درمیان دانشمندان قرآنی مطرح بوده است. از جمله این بحثها، اینکه الفاظ و واژه هایی که قرآن برای خداوند بکار برده است، چگونه معنا و تفسیر میشوند ...

6- غوغای مرگ و غائله پس از مرگ

عضوی که از پدیدة زندگی بهره مند است، آخرین تلاش را برای حفظ زندگی انجام خواهد داد، زخم و جراحت و بیماری اگر چه برای اندک مدتی هم بوده باشد با خواسته های زندگی موافقت ندارد، لذا ...

5- تسلیتی که اپیکور دربارة غوغای سرانجام به پیروانش میداد

اپیکور و اپکوریان دیروز و امروز مانند آن مشاطة که عروس را برای داماد تزئین میکند و خود ازآن محروم است برای مرگ خط و خال زیبایی میکشند، و اولاد آدم را از واهمه و هراس آخرین ساعت زندگی آسوده خاطر میسازند...

4- پیش از مرگ و پس از مرگ

موریس مترلینگ وعدة دیگر از متفکرین، با اشتیاق زیادی برای تصویر حقیقت مرگ قلم بر دست گرفته و صفحات زیادی را اشغال نموده اند، متأسفانه مطالعه کنندگان در هیچ یک از آن صفحات ...

3- نظری بمرگ ازجنبة ادراکات عمومی

متفکری را سراغ نداریم که هنگام مطالعة نظریات متناقضه دربارة مرگ، مانند تماشای منظرة خود مرگ بهت زده و دچار وحشت نگردد. تقریباً هم می توان گفت تا اندازه ای حق بجانب آنهاست، زیرا ...

1   2   3  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا