خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

سایت های قرآنی

سایت تدبر

سایت تدبر یکی از کامل ترین سایتهای قرآنی می باشد ،این سایت با پشتیبانی علمی اساتید حوزه فعالیت می نماید . کابران می توانند با عضویت در این سایت تقریبا تمام نیازهای تحقیقی خود را در خصوص آیات قرآن مجید تامین نمایند . در این سایت برای هر آیه از کلام الله مجید ، 8 بخش به شرح زیر در نظر گرفته شده است .

1   2   3  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا