خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مراجع عظام تقلید

حضرت آیت الله العظمی حائری شیرازی

حضرت آیت الله العظمی حائری شیرازی

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

حضرت آیت الله العظمی جناتی

حضرت آیت الله العظمی جناتی

حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی

حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی

حضرت آیت الله العظمی بهجت

حضرت آیت الله العظمی بهجت

حضرت آیت الله العظمی بروجردی

حضرت آیت الله العظمی بروجردی

حضرت آیت الله بطحایی گلپایگانی

حضرت آیت الله بطحایی گلپایگانی

حضرت آیت الله عظمی ابراهیمی امینی

حضرت آیت الله عظمی ابراهیمی امینی

حضرت آیت الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی

حضرت آیت الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

1   2   3   4  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا