خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مراجع عظام تقلید

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی

حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی

1   2   3   4  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا